آموزش خرید

براحتی میتواند ازبالای صفحه بخش ثبت سفارش نوع خدمات راانتخاب کرده و بصورت امن وآنلاین هزینه آن راپرداخت نمایید برای سهولت در خرید گزینه ثبت سفارش در چندجای دیگروبسایت قرارگرفته شده است

سوال متداول

آیابدون ثبت نام میشود خریدکرد؟ بله ولی درصورت ثبت نام درسفارشهای بعدی تخفیف خواهید گرفت

خدمات اینستاگرام

برای جذب فالور میتوانید باسرعت وکیفیت بالا از خدمات تیم حرفه ای مابهره مندشوید

خدمات تلگرام

ارایه دهنده انواع ممبر فیک،هیدن،اداجباری و....به کانالها وگروههای تلگرامی

میزان ریزش

میزان ریزش فالور و ممبر به نوع پیج و کانال شمادارد و همینطور به نوع خدمات خریداری شده